Agendapunten politieraad 12 februari

-A +A
  • Posted on: 10 February 2020
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 12 februari 2020 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem. 

Volgende agendapunten zullen besproken worden:

Openbare zitting: 
1. Begrotingscommissie 11 december 2019 en politieraad HEKLA 18 december 2019 – ontwerpverslag – goedkeuring; 

2. Overheidsopdrachten: aankoop van twee politievoertuigen (type combi) – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze. 

Gesloten zitting: zes agendapunten.

Samen werken, samen veilig.