Factuur betaald? Of toch niet …

-A +A
  • Posted on: 17 July 2019
  • By: Team Communicatie

Heeft u een factuur ontvangen én betaald, maar krijgt u een aantal weken later een aanmaning in de bus? Dan bent u wellicht slachtoffer van factuurfraude. 

Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur vervalsen: ze onderscheppen de papieren of elektronische factuur en wijzigen het rekeningnummer. Als de ontvanger deze vervalste factuur betaalt, betaalt hij dus de oplichters. 

De FOD Economie kreeg in het eerste half jaar van 2019 evenveel meldingen dan in heel 2018.

Dit zijn drie vuistregels om niet in de val te lopen:

  1. Vergelijk het rekeningnummer op het factuur met het rekeningnummer op de bestelbon of op de officiële website van de leverancier;
  2. Wees extra waakzaam als het factuur een nieuw rekeningnummer vermeldt;
  3. Bel in geval van twijfel je leverancier op via een nummer dat je kent (het nummer op de factuur kan ook vervalst zijn).

Betaalde u toch een vervalste factuur?

Neem eerst eens contact op met de leverancier. Misschien is er gewoon een vergissing in het spel en heeft hij onterecht een aanmaning of betalingsherinnering gestuurd.

Is dat niet het geval, contacteer dan zo snel mogelijk de betrokken banken (uw bank en de bank van het rekeningnummer naar waar u hebt overgeschreven) om de fraude te melden. Uw bank vraagt aan de bank van het rekeningnummer van de oplichters om het geld terug te storten. Deze bank tracht ook de overschrijving te blokkeren of blokkeert de rekening zodat geldafhalingen door de oplichters niet meer mogelijk is.

Meld het op meldpunt.belgie.be (optie “vervalste factuur”). U krijgt aan het einde van uw melding meteen advies en informatie over welke stappen u nog kunt ondernemen en wie u daarbij kan helpen.

Meer info vind je op deze website van de FOD Economie

Bron: FOD Economie