Wapens

-A +A

In 2006 ging de "nieuwe" wapenwet in voegen. Deze wet moet voor meer duidelijkheid zorgen en verdeelt de wapens in drie categorieën :

  • de verboden wapens;
  • de vrij verkrijgbare wapens;
  • de vergunningsplichtige wapens.

Verboden wapens

Voor dit soort wapens geldt een algemeen en absoluut verbod. Kopen, verkopen, vervoeren, bezitten of vervaardigen. Dit is strikt verboden.

Het gaat hier voornamelijk om wapens ontworpen voor militair gebruik, waartoe ook de automatische vuurwapens behoren (bv. machinepistolen), spring- en valmessen met slot, vlindermessen, werpmessen, werpsterren, boksbeugels, blanke wapens die uiterlijk lijken op een ander voorwerp (bv. een mes verborgen in een gordel of een pen), degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn, knotsen en wapenstokken, vuurwapens die zijn gewijzigd om ze te kunnen verbergen, die zijn verborgen in een ander voorwerp of die niet meer voldoen aan hun kenmerken als beschreven in de vergunning ervoor (vb. een geweer met afgezaagde loop), electroshockwapens, traangassprays, peppersprays, nunchaku's, geluiddempers, bepaalde munitie (bommen, granaten),…

Heb je toch dergelijk wapen? Dan moet je dit inleveren bij de lokale politie.

Vrij verkrijgbare wapens

Dit soort wapens mag je hebben zonder vergunning. Het gaat hier onder meer over wapens die onklaar gemaakt zijn door de proefbank van Luik, historische wapens die vermeld zijn in een KB, seinpistolen (indien uitsluitend ontworpen voor het afvuren om noodsignalen en indien de bezitter kan aantonen dit nodig te hebben voor bepaalde activiteiten), alarmwapens en niet-vuurwapens (luchtdrukwapens en sommige kruisbogen).

Vergunningsplichtige wapens

Voor dit soort wapens heb je een vergunning van de gouverneur nodig. Jagers en sportschutters kunnen sommige wapens kopen op basis van een jachtverlof of sportschutterslicentie.

Meer informatie kan u terugvinden in de brochures 'De nieuwe wapenwet' en 'De gewijzigde wapenwet van 2018'.