U bent slachtoffer?

-A +A

Wanneer een proces-verbaal door de politiediensten wordt overgemaakt aan het Openbaar Ministerie heb je als slachtoffer en/of benadeelde het recht om op de hoogte te worden gehouden van het verdere verloop van het strafdossier. De wet biedt hierbij de mogelijkheid door het “statuut van benadeelde persoon” aan te vragen. Je kan dit persoonlijk doen of via een advocaat, door gebruik te maken van één van de volgende vier mogelijkheden.

Het ingevulde attest “verklaring benadeelde persoon” moet:

  • ofwel worden afgegeven tijdens het verhoor door de politie,
  • ofwel op het parketsecretariaat worden afgegeven op volgend adres: Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen,
  • ofwel aangetekend verzonden worden aan het parketsecretariaat (zelfde adres),
  • ofwel op het politiekantoor afgegeven worden.

Een modeldocument 'verklaring benadeelde persoon' kan je via deze link downloaden.

Als benadeelde persoon word je op de hoogte gebracht van de beslissing van de procureur des Konings, zoals bijvoorbeeld:

  • een seponering en de reden daarvan,
  • het instellen van een gerechtelijk onderzoek,
  • de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht.

Je kan ook elk document dat je nuttig lijkt aan het dossier laten toevoegen.

Opgelet! Als je een financiële vergoeding voor de geleden schade wil, volstaat het niet om jezelf benadeelde persoon te verklaren. Je hebt dan de keuze om je via een burgerlijke vordering te wenden tot de strafrechter (via de burgerlijke partijstelling of via een rechtstreekse dagvaarding).

Meer informatie vind je in de brochure 'uw rechten als slachtoffer van een misdrijf'.