Verlies of diefstal

-A +A

VERLIES OF DIEFSTAL (veelgestelde vragen)

- Mijn elektronische identiteitskaart is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

- Mijn rijbewijs is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

- Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig?

- Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn bankkaart?

- Mijn fiets is gestolen. Waar kan ik terecht?

- Ik heb een portefeuille op straat gevonden. Wat moet ik doen?

- Een andere vraag? Contacteer ons via het algemeen nummer 03 444 00 00 of via het contactformulier (enkel niet-dringende zaken!).

 
Mijn Belgische elektronische identiteitskaart is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?
Meld een verlies of diefstal van je Belgische identiteitskaart (EIK of KidsID) onmiddellijk bij DOC-STOP om de kaart te blokkeren. De elektronische functies van je Belgische identiteitskaart zullen direct en definitief worden ingetrokken om misbruik ervan te voorkomen. DOC-STOP is 24/7 bereikbaar via het gratis telefoonnummer 00800 2123 2123. Is dit nummer toch niet bereikbaar of belt u vanuit het buitenland, bel dan 0032 2 518 21 23.  
 
Diefstal of verlies? Bij twijfel tussen verlies of diefstal ga je best van een verlies uit.
 
Er zijn vijf mogelijke situaties:
1. Verlies van Belgische EIK / Kids ID (zonder andere documenten);
2. Verlies van Belgische EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…);
3. Diefstal van Belgische EIK / Kids ID (zonder andere documenten);
4. Diefstal van Belgische EIK / Kids ID naast andere documenten (bankkaart, rijbewijs,…).
5. Verlies of diefstal van een buitenlandse identiteitsdocumenten.
 
Bij verlies Belgische EIK/Kids ID zonder andere documenten (situatie 1)
Om een verlies van je Belgische identiteitskaart aan te geven, kan je rechtstreeks terecht bij de bevoegde gemeentedienst van je woonplaats. Je moet hiervoor dus NIET langsgaan bij de politie! Bij de gemeentedienst kan je onmiddellijk je nieuwe Belgische identiteitskaart kan aanvragen. Raadpleeg je gemeentediensten om te weten wat je moet meebrengen (pasfoto, geldsom,…). Je hoeft dus niet bij twee verschillende instanties terecht en bent sneller geholpen! 
 
Bij de vijf andere gevallen (situaties 2, 3, 4 en 5)
Maak een afspraak en doe eerst aangifte bij de politie. Daarna begeef je je naar de gemeentediensten om een nieuwe identiteitskaart (en eventueel rijbewijs,…) aan te vragen. 
 
Mijn rijbewijs is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?
 • Maak een afspraak en geef het verlies of de diefstal aan op een politiecommissariaat naar keuze. Neem twee pasfoto's mee.
 • Je ontvangt een attest waarmee je een nieuw rijbewijs kunt bekomen via de bevoegde gemeentedienst. Doe dit zo snel mogelijk. Dit attest vervangt je rijbewijs niet!
 • WIj seinen het oude rijbewijs.
 • Vind je het rijbewijs achteraf toch nog terug? Maak een afspraak en bezorg het ons zo snel mogelijk, zodat wij je rijbewijs kunnen 'ontseinen'.
Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig?
 • Maak een afspraak en geef het verlies of de diefstal zo snel mogelijk aan op een politiecommissariaat naar keuze. Wij moeten het voertuig waarvoor je aangifte doet fysiek kunnen inspecteren.
 • Je ontvangt een attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs. Stuur dit document, eventueel door tussenkomst van je autoverzekering, aangetekend op naar de centrale diensten van de Dienst Inschrijving Voertuigen (FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Wegverkeer (DIV), City Atrium, Voortuitgangstraat 56, 1210 Brussel).
Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn bankkaart?
 • Bel onmiddellijk CARD STOP op het telefoonnummer 070 344 344 om je bankkaart te blokkeren.
 • Bij verlies is een aangifte bij een politiekantoor overbodig. Verwittig uw bank en vraag bij hen een nieuwe bankkaart aan.
 • Is uw bankkaart gestolen? Maak een afspraak en geef deze diefstal dan aan op een politiecommissariaat naar keuze.
 • Neem het referentienummer van CARD STOP en de bankkaartnummer(s) mee, wanneer je aangifte doet op een politiecommissariaat naar keuze.
 • Je ontvangt een attest deze van aangifte, die u mogelijk nodig heeft voor de verzekering.
 • Wij seinen je verloren of gestolen bankkaart.
Mijn fiets is gestolen. Waar kan ik terecht? 
Ik heb een portefeuille op straat gevonden. Wat moet ik doen?
 • Maak een afspraak en breng het gevonden voorwerp naar het dichtstbijzijnde politiecommissariaat. 
 • Wij stellen een landvondst op en kijken na of er een melding is van het verlies van het gevonden voorwerp. Zo ja, dan contacteren wij de rechtmatige eigenaar. Indien de eigenaar niet gekend is, maken wij na zes maanden het gevonden voorwerp over aan het gemeentebestuur van de vindplaats (fietsen worden na drie maanden overgedragen aan het gemeentebestuur).