Agendapunten politieraad woensdag 19 juni

-A +A
  • Posted on: 7 June 2019
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 19 juni 2019 om 20:00 uur zal de volgende zitting van de politieraad plaatsvinden in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA te Edegem. 

Volgende agendapunten zullen besproken worden:

Openbare zitting:
-Politieraad HEKLA 24 april 2019 – ontwerpverslag - goedkeuring;
-Personeel: Personeelsformatie – behoefteplan en organogram – fase 1 - goedkeuring;
-Financiën: Begrotingsrekening, eindbalans en resultatenrekening 2018 – goedkeuring.
 

Gesloten zitting: twee agendapunten.

Samen werken, samen veilig!