Resultaten wegcontroles van afgelopen weekend

-A +A
  • Posted on: 31 December 2018
  • By: Team Communicatie

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 december voerde de lokale politie HEKLA in het kader van de BOB-campagne opnieuw wegcontroles uit. Op verschillende locaties in onze politiezone legden 129 bestuurders een ademtest af. 

Bijna 94% van de gecontroleerde bestuurders beseft dat drinken en rijden niet samen gaan. Toch betrapten we opnieuw acht hardleerse chauffeurs die dronken achter het stuur zaten. Het rijbewijs van twee van hen werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De zes anderen moesten voor respectievelijk drie of zes uur het rijbewijs inleveren. Zij mogen zich allen aan een fikse boete verwachten.

We betrapten één persoon die onder invloed van drugs met de wagen reed. Ook het rijbewijs van deze chauffeur werd onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast troffen we in een ander voertuig een grotere hoeveelheid cannabis aan. 

We stelden ook nog processen-verbaal op voor rijden zonder rijbewijs, het niet-dragen van de gordel en onaangepast rijgedrag.

Jammer genoeg blijken deze wegcontroles meer dan nodig. Ook in 2019 zal HEKLA hier dan ook blijven op inzetten!

Samen werken, samen veilig.