Agendapunten politieraad 12 september 2018

-A +A
 • Posted on: 4 September 2018
 • By: Team Communicatie

 Op woensdag 12 september 2018 om 20.00 uur vindt de volgende zitting van de politieraad plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone   HEKLA. Dit zijn de agendapunten die besproken zullen worden:

 Openbare zitting:

 1. Politieraad HEKLA 25 april 2018 – ontwerpverslag;
 2. Financiën: Begrotingsrekening, eindbalans en resultatenrekening 2017 – goedkeuring;
 3. Overheidsopdrachten: Realisatie van een nieuw politiekantoor te Kontich – aannemer raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze – goedkeuring;
 4. Overheidsopdrachten: Levering van politionele basiskledij – raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze – goedkeuring;
 5. Overheidsopdrachten: Levering, installatie, opleiding, service en onderhoud van vaste telefonie – raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze – goedkeuring;
 6. Personeel: Vacantverklaring mandaat korpschef;
 7. Personeel: Vacantverklaring één hoofdinspecteur van politie - team lokale recherche (middenkader);
 8. Personeel: Vacantverklaring één inspecteur – directie beleid en communicatie (basiskader);
 9. Personeel: Vacantverklaring één inspecteur – team lokale recherche (basiskader);
 10. Personeel: Vacantverklaring één inspecteur – team verkeer (basiskader);
 11. Personeel: Vacantverklaring twee inspecteurs – team zonale permanentie en interventie (basiskader);

 Gesloten zitting: geen agendapunten