BIN De Reep, het eerste buurtinformatienetwerk in Kontich

-A +A
  • Posted on: 1 February 2018
  • By: Team Communicatie

Op vrijdag 26 januari is het buurtinformatienetwerk (BIN) De Reep officieel van start gegaan. Burgemeester Bart Seldeslachts ondertekende samen met korpschef Lee Vanrobays en de betrokken BIN-coördinatoren het charter van de allereerste BIN in de gemeente Kontich.

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers (in een bepaalde buurt) en de lokale politie. Het heeft als doel het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie kenbaar te maken en te verspreiden.

De lokale politie HEKLA rekent op een vlotte en duurzame samenwerking met BIN De Reep en is ervan overtuigd dat dit de nodige vruchten zal afwerpen.

Samen werken, samen veilig.