Nieuws

-A +A

Samen sterk tegen Corona!

  • Posted on: 9 April 2020
  • By: Team Communicatie

Onze politiezone is alle hulpverleners ontzettend dankbaar en erkentelijk voor hun ongelofelijke inzet om mee het hoofd te bieden aan de ongekende corona crisissituatie, die nu reeds één maand ons land en de hele wereld beroert. Om alle zorgverleners een hart onder de riem te steken en om hen te bedanken, is vanmiddag om 15.00 uur in naam van het HEKLA korps een applausactie gehouden aan het UZA.

Een hart voor iedereen!

  • Posted on: 6 April 2020
  • By: Team Communicatie

Ook de politiezone HEKLA wil het zorgpersoneel en iedereen die zijn steentje bijdraagt een hart onder de riem steken. Onze steun gaat uit naar alle getroffenen door het virus, en naar iedereen die de eenzaamheid en het isolement trotseert. 

Samen tegen corona! 

Saaie coronatijden voor de kinderen? Doe mee aan onze creatieve wedstrijd!

  • Posted on: 2 April 2020
  • By: Team Communicatie

Slaat de verveling bij jouw kids ook soms toe tijdens de coronaquarantaine? Laat ze hun zinnen wat verzetten door mee te doen aan de teken-, knutsel-, video-,...wedstrijd van onze lokale politie HEKLA!

Wie weet ben je één van de gelukkigen die een politiebeertje krijgt én een begeleid bezoekje kan brengen aan ons hoofdcommissariaat!

Pagina's