Fietsteam DELTA

-A +A

De politiezone HEKLA stelde in juni 2016 haar fietsteam DELTA voor.

De naam 'DELTA' verwijst naar het wiskundig symbool voor ‘verandering’ of ‘verschil’. Met de aanvulling van het nieuwe fietsteam steekt de lokale politie HEKLA een tandje bij om meer preventief toezicht op openbare plaatsen te verzekeren. Dit gebeurt vooral op locaties waar de collega’s van de wijk-, verkeers- of interventieploegen minder vlot, snel of gemakkelijk kunnen tussenkomen zoals parken, speelpleinen en wandelpaden.

Het fietsteam vergemakkelijkt ook de aanspreekbaarheid. Door de wagen te ruilen voor de fiets voor verplaatsingen binnen de politiezone geeft de korpsleiding bovendien blijk van een milieuvriendelijk beleid. Het fietsteam biedt tenslotte ook de gelegenheid aan gemotiveerde medewerkers om hun fysieke conditie in topvorm te houden.

Het fietsteam levert extra politietoezicht om bepaalde criminaliteitsfenomenen te voorkomen en om de verkeersveiligheid en openbare orde te handhaven en zo nodig te herstellen. Na een interne screening en selectie zijn er momenteel tien gemotiveerde medewerkers van de interventiedienst uitgekozen om deeltijds voor het fietsteam ingeschakeld te worden. Elke collega krijgt een functionele fietsopleiding in Campus Vesta, de politieschool van de provincie Antwerpen.

Onze politiezone investeerde in een volledig nieuwe uitrusting voor het fietsteam en deed hiervoor een beroep op de expertise van de naburige politiezones. De leden hadden inspraak in de uiteindelijke keuze van de uitrusting en de fietsen.