Veelgestelde vragen

-A +A

Geregeld krijgen wij dezelfde vragen van burgers of externe partners. Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen. Misschien vindt u hier wel al het antwoord op úw vraag?

VERLIES OF DIEFSTAL

Mijn elektronische identiteitskaart is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

- Mijn rijbewijs is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

- Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig?

- Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn bankkaart?

- Mijn fiets is gestolen. Waar kan ik terecht?

- Ik heb een portefeuille op straat gevonden. Wat moet ik doen?

PREVENTIE

- Hoe bescherm ik mijn woning tegen inbraak?

- Hoe kan ik mijn voertuig beveiligen tegen diefstal?

- Ik wil mijn fiets laten graveren of labelen. Waar kan ik terecht?

VARIA

- Ik wil parkeerverbodsborden aanvragen. Hoe doe ik dat?

- Voor verbouwingen moet ik een deel van de openbare weg innemen. Mag dat?

- Kan ik online een aangifte doen?

- Mijn hond is verloren gelopen. Wat kan ik ondernemen? 

- Ik ben bezorgd over een problematiek (intrafamiliaal geweld, verslaving, jongerenkwesties) die mijzelf of een ander persoon treft. Waar kan ik terecht?

 VERLIES OF DIEFSTAL

Mijn elektronische identiteitskaart is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

 • Is het gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte op een politiecommissariaat naar keuze. Neem twee pasfoto's mee.
 • Ben je het verloren? Dan je ook terecht op de dienst bevolking van je hoofdverblijfplaats. 
 • Na aangifte bij de politie ontvang je een attest waarmee je een nieuwe identiteitskaart kunt bekomen via de bevoegde gemeentedienst.
 • Neem ook contact op met DOC STOP. Van overal ter wereld en 24 uur per dag kan je bellen naar het gratis nummer 00800 2123 2123. In landen waar dit 00800-nummer niet bereikbaar is, kan je bellen naar het nummer +32 2 518 21 23.
 • Vind je de identiteitskaart achteraf toch nog terug? Verwittig dan onmiddellijk de instantie (gemeente of politie) waar de aangifte is gebeurd. Gebeurt dit binnen de zeven dagen, dan kan de de procedure voor het bekomen van een nieuwe identiteitskaart nog stopgezet worden.

Mijn rijbewijs is verloren/gestolen. Wat moet ik doen?

 • Geef het verlies of de diefstal aan op een politiecommissariaat naar keuze. Neem twee pasfoto's mee.
 • Je ontvangt een attest waarmee je een nieuw rijbewijs kunt bekomen via de bevoegde gemeentedienst. Doe dit zo snel mogelijk. Dit attest vervangt je rijbewijs niet!
 • WIj seinen het oude rijbewijs.
 • Vind je het rijbewijs achteraf toch nog terug? Bezorg het onmiddellijk, zodat wij je rijbewijs kunnen 'ontseinen'.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig?

 • Geef het verlies of de diefstal zo snel mogelijk aan op een politiecommissariaat naar keuze. Wij moeten het voertuig waarvoor je aangifte doet fysiek kunnen inspecteren.
 • Je ontvangt een attest van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs. Stuur dit document, eventueel door tussenkomst van je autoverzekering, aangetekend op naar de centrale diensten van de Dienst Inschrijving Voertuigen (FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie Wegverkeer (DIV), City Atrium, Voortuitgangstraat 56, 1210 Brussel).

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van mijn bankkaart?

 • Bel onmiddellijk CARD STOP op het telefoonnummer 070 344 344 om je bankkaart te blokkeren.
 • Bij verlies is een aangifte bij een politiekantoor overbodig. Verwittig uw bank en vraag bij hen een nieuwe bankkaart aan.
 • Is uw bankkaart gestolen? Geef deze diefstal dan aan op een politiecommissariaat naar keuze.
 • Neem het referentienummer van CARD STOP en de bankkaartnummer(s) mee, wanneer je aangifte doet op een politiecommissariaat naar keuze.
 • Je ontvangt een attest deze van aangifte, die u mogelijk nodig heeft voor de verzekering.
 • Wij seinen je verloren of gestolen bankkaart.

Ik heb een portefeuille op straat gevonden. Wat moet ik doen?

 • Breng het gevonden voorwerp naar het dichtstbijzijnde politiecommissariaat of naar de gemeentebestuur van de vindplaats.
 • Wij stellen een landvondst op en kijken na of er een melding is van het verlies van het gevonden voorwerp. Zo ja, dan contacteren wij de rechtmatige eigenaar. Indien de eigenaar niet gekend is, maken wij na zes maanden het gevonden voorwerp over aan het gemeentebestuur van de vindplaats (fietsen worden na drie maanden overgedragen aan het gemeentebestuur).

 Mijn fiets is gestolen. Waar kan ik terecht?

 PREVENTIE

Hoe bescherm ik mijn woning tegen inbraak?

Neem hiervoor een kijkje op de webpagina 'Diefstal in woning' van deze site.

 Hoe kan ik mijn voertuig beveiligen tegen diefstal?

Neem hiervoor een kijkje op de webpagina 'Diefstal uit voertuig' van deze website.

Ik wil mijn fiets laten graveren of labelen. Waar kan ik terecht?

Neem hiervoor een kijkje op de webpagina 'Fietsdiefstal' van deze website.

 VARIA

Kan ik online een aangifte doen?

Via Police-on-web kan je afwezigheidstoezicht aanvragen, uw alarmsysteem aanmelden en online klacht indienen voor misdrijven uit volgende lijst:

 • fietsdiefstal;
 • bromfietsdiefstal;
 • winkeldiefstal;
 • diverse beschadigingen;
 • graffiti.

Let wel! Als dringende tussenkomst nodig is, bel dan het nummer 101.

Mijn hond is verloren gelopen. Wat kan ik ondernemen?

 • Verwittig zo snel mogelijk het meest dichtstbijzijnde politiecommissariaat. Een goede beschrijving helpt om je hond snel terug te vinden (ras, kleur, chip, halsband, naam van de hond,...). Geef ook zeker je contactgegevens door. Bij geregistreerde honden (microchip) is het uiteraard eenvoudiger om de eigenaar terug te vinden.
 • Daarnaast kan je ook contact opnemen met Coördinatie Antwerpen Dierenbescherming (CAD). Meer info vind je op de website www.cad-dieren.be.

Ik wil parkeerverbodsborden aanvragen. Hoe doe ik dat?

De aanvraag voor parkeerverbodsborden is een gemeentelijke dienst die verleend wordt in alle HEKLA-gemeenten.

 • Vraag tijdig (minstens één week op voorhand) toelating aan het lokaal wijkteam. De contactgegevens van het wijkteam vind je terug op in de rubriek 'Wijkteams' op deze website.
 • Onze wijkteams behandelen je aanvraag en leggen de procedure uit, die per HEKLA-gemeente verschilt.

Voor verbouwingen moet ik een deel van de openbare weg innemen. Mag dat?

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan bij de politie. Dit wil zeggen minstens 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken om in alle gevallen de tijdige afhandeling te kunnen garanderen. 
 
Op basis van het advies van de politie wordt uw aanvraag voorgelegd aan de gemeente welke al dan niet de toelating aflevert.
 
U kan de exacte procedure bevragen aan het lokaal wijkteam daar de aanvraagprocedure momenteel verschilt per gemeente. De contactgegevens van het wijkteam vind je terug in de rubriek ‘wijkteams’ op deze site.
 

Ik ben bezorgd over een problematiek (intrafamiliaal geweld, verslaving, jongerenkwesties) die mijzelf of een ander persoon treft. Waar kan ik terecht?

Neem een kijkje op de pagina 'Thema's' om met de juiste hulpverlening in contact te komen. In drie handige folders staan alle nuttige adressen van hulpverleningsorganisaties per problematiek.