Vacatures

-A +A

De politiezone HEKLA is werkgever voor 164 personeelsleden en levert een kwaliteitsvolle dienstverlening in een aangenaam werkklimaat. Wij willen dat alle medewerkers zich goed voelen en dat iedereen zich gewaardeerd weet in zijn deskundigheid. Ook besteedt HEKLA veel aandacht aan de professionele ontwikkeling van zijn medewerkers. We willen creatief en flexibel omgaan met evoluties.
'Samen werken, samen veilig' is onze slogan.

Onze politiezone heeft regelmatig vacatures voor operationele politiemensen en administratief personeel. Hieronder zie je een oplijsting van de huidige vacatures. Deze worden naargelang de aard en functie ofwel intern (binnen de geïntegreerde politie) ofwel extern gepubliceerd. Interne vacatures zijn bedoeld voor politiemensen die reeds bij de politie werken of in de politieopleiding zitten. Voor de externe functies kan iedereen solliciteren.

De huidige vacatures bij de politiezone HEKLA:

Intern 

(enkel mogelijk voor personeelsleden van de geïntegreerde politie)

Extern  

                  (voor iedereen toegankelijk)                    

 - Eén kandidaat Niveau C - assistent(e) LIK - Publicatiedatum 06 oktober 2017 - Kadidaturen indienen tot 27 oktober 2017  - Eén kandidaat Niveau C - assistent(e) Logistiek - Publicatiedatum 05 oktober 2017 - Kandidaturen indienen tot 19 oktober 2017
Klik op Jobpol voor de rechtstreekse link naar de vacature. 
-  Eén inspecteur lid wijkwerking en onthaal - Publicatiedatum 06 oktober 2017 - Kadidaturen indienen tot 27 oktober 2017                                
- Twee inspecteurs lid basiskader interventie - Publicatiedatum 06 oktober 2017 - Kadidaturen indienen tot 27 oktober 2017  

Heb je nog bijkomende vragen? Stuur dan een e-mail naar personeelszaken@politiehekla.be.

Alvast veel succes en hopelijk tot binnenkort!