Agendapunten politieraad 28 februari 2018

-A +A
  • Posted on: 22 February 2018
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 28 februari 2018 om 20:00 uur vindt de volgende zitting van de politieraad plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA. Dit zijn de agendapunten die besproken zullen worden:

Openbare zitting:

1. Politieraad: ontwerpverslag politieraad 13 december 2017 – goedkeuring;
2. Personeel: vacantverklaring één inspecteur van politie – team lokale recherche;
3. Personeel: vacantverklaring één assistent (niveau C);
4. Overheidsopdrachten: aankoop van voertuig type combi – goedkeuring raming en gunningswijze;
5. Overheidsopdrachten: voorstelling nieuwbouwproject ROMEO door architectenbureau NERO.
 

Gesloten zitting: één agendapunt.