Agendapunten politieraad woensdag 13 december 2017

-A +A
  • Posted on: 4 December 2017
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 13 december 2017 om 19:00 uur vindt de volgende zitting van de politieraad plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA. Dit zijn de agendapunten die besproken zullen worden:

Openbare zitting:
1. Politieraad HEKLA 20 september 2017 – ontwerpverslag;
2. Politieraad: ontslag politieraadslid Thomas Aerts – eedaflegging opvolger Willem Wevers;
3. Financiën: begrotingswijziging 2017;
4. Financiën: begroting 2018;
5. Personeel: vacantverklaring één hoofdinspecteur van politie - teamleider Lokale Recherche;
6. Personeel: vacantverklaring één hoofdinspecteur van politie – politieassistent;
7. Personeel: vacantverklaring één hoofdinspecteur van politie;
8. Personeel: vacantverklaring twee inspecteurs van politie;
9. Overheidsopdrachten: aankoop van CCTV en drie mobiele camera’s – goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze;
10. Overheidsopdrachten: aankoop van een politievoertuig voor het wijkteam – goedkeuring raming en gunningswijze;
11. Overheidsopdrachten: aankoop vier ademanalysetoestellen – goedkeuring raming en gunningswijze.
 
Gesloten zitting:
Drie agendapunten.