Agendapunten politieraad 20 september 2017

-A +A
  • Posted on: 12 September 2017
  • By: Eva De Blaere

Op woensdag 20 september 2017 om 19:00 uur vindt de volgende zitting van de politieraad plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA. Dit zijn de agendapunten die besproken zullen worden:

Openbare zitting:

  1. Politieraad: ontwerpverslag politieraad 21 juni 2017 – goedkeuring;
  2. Politieraad: aanpassing reglement van interne orde van de politieraad;
  3. Personeel: vacantverklaring twee commissarissen van politie;
  4.  Personeel: vacantverklaring twee inspecteurs van politie;
  5. Overheidsopdrachten: aankoop printertoestellen, goedkeuring raming en gunningsprocedure;
  6. Overheidsopdrachten: aankoop anoniem voertuig dienst logistiek, goedkeuring raming en gunningsprocedure;
  7. Overheidsopdrachten: aankoop zonnepanelen - aanpassing bestaand (of nieuw) raadsbesluit.
  8. Overheidsopdrachten: goedkeuring gunningsleidraad architect ROMEO.

 Gesloten zitting: drie agendapunten.