Agendapunten politieraad 21 juni 2017

-A +A
 • Posted on: 14 June 2017
 • By: Team Communicatie

Op woensdag 21 juni 2017 om 19:00 uur vindt de volgende zitting van de politieraad plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA.

Dit zijn de agendapunten die besproken zullen worden:

Openbare zitting:

 1. Politieraad: verslag politieraad 26 april 2017 – goedkeuring;
 2. Financiën: begrotingsrekening, eindbalans en resultatenrekening 2016 – goedkeuring;
 3. Personeel: functie van vier assistenten (CALog niveau C) – vacantverklaring;
 4. Overheidsopdrachten: levering en plaatsing ANPR-systeem in een anoniem voertuig en een politievoertuig – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
 5. Overheidsopdrachten: aankoop politievoertuig voor ANPR (type combi) – goedkeuring raming en vaststelling gunningsprocedure;
 6. Overheidsopdrachten: aankoop politievoertuig voor ANPR (type anoniem) – goedkeuring raming en vaststelling gunningsprocedure;
 7. Overheidsopdrachten: levering en plaatsing snelheidsmeter in een anoniem voertuig – goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling gunningsprocedure;
 8. Overheidsopdrachten: aankoop kogelwerende vesten – goedkeuring raming, lastenboek en vaststelling gunningsprocedure;
 9. Overheidsopdrachten: goedkeuren van de toetreding tot fase 2 van de groepsaankoop verzekeringen waarbij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale Diensten van de gouverneur, optreedt als opdrachtencentrale.

Gesloten zitting: twee agendapunten.