Agendapunten politieraad 26 april 2017

-A +A
  • Posted on: 20 April 2017
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 26 april 2017 om 20:00 uur vindt de volgende zitting van de politieraad plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA. Dit zijn de agendapunten die besproken zullen worden: 

Openbare zitting: 

  1. Politieraad: verslag politieraad 15 februari 2017 – goedkeuring;
  2. Personeel: vier functies van inspecteur (basiskader) – vacantverklaring;
  3. Overheidsopdrachten: levering en plaatsing zonnepanelen op hoofdcommissariaat - goedkeuring mandaat, raming, lastenboek en vaststelling gunningswijze. 

Geheime zitting: vijf agendapunten.