Nieuw uniform politiereglement pakt openbare overlast strenger aan

-A +A
  • Posted on: 5 July 2018
  • By: Team Communicatie

Onlangs trad in de hele politiezone HEKLA een nieuw uniform politiereglement (UPR) in werking. Het nieuwe reglement zet harder in op de strijd tegen overlast en vandalisme en wil ervoor zorgen dat inwoners van de politiezone een duidelijk beeld hebben over wat mag en niet mag in de vijf HEKLA-gemeenten.

Burgers ergeren zich aan overlast en vandalisme en verwachten hierop een krachtig antwoord van de lokale besturen. Een strenge aanpak van onder andere geluidsoverlast, sluikstorten en foutparkeerders maken van de politiezone HEKLA een veiligere en aangename plek om wonen.

De regelgeving in het UPR wil burgers beschermen tegen wie zich onaanvaardbaar gedraagt of overlast veroorzaakt. Activiteiten die de openbare orde verstoren en opgenomen zijn in het UPR zijn onder andere loslopende honden, nachtlawaai, wildplassen, sluikstorten, wildplakken en het beschadigen van roerende en onroerende goederen. Het geluid van spelende kinderen veroorzaakt nooit overlast.

Minderjarigen vanaf 16 kunnen beboet worden, maar er werd ook gezorgd voor een bemiddelingsprocedure.  Met de introductie van het nieuwe politiereglement steeg ook het maximale boetebedrag. Boetes voor overlast bedragen nu maximaal 350 euro (175 euro voor minderjarigen). 

Tot slot kunnen de HEKLA-gemeenten dankzij het nieuwe reglement nu ook foutparkeerders aanpakken met een GAS-boete. De afhandeling van deze procedure gebeurt door de sanctionerend ambtenaar IGEAN en dus niet meer uitsluitend door het parket.

Het UPR van de politiezone HEKLA vind je terug via de website van je gemeente.
Het volledige persbericht kan je hier nalezen.
 

Samen werken, samen veilig.

Foto: BigStockPhoto