Agendapunten politieraad 25 april 2018

-A +A
  • Posted on: 18 April 2018
  • By: Team Communicatie

Op woensdag 25 april 2018 om 20:00 uur vindt de volgende zitting van de politieraad plaats in het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA. Dit zijn de agendapunten die besproken zullen worden:

Openbare zitting:

1. Politieraad HEKLA 28 februari 2018 – ontwerpverslag; 
2. Personeel: vacantverklaring twee hoofdinspecteurs (middenkader);
3. Overheidsopdrachten: aankoop van een politievoertuig voor het wijkteam Lint – goedkeuring raming en gunningswijze;
4. Overheidsopdrachten: aankoop van een anoniem voertuig – goedkeuring raming en gunningswijze;
5. Overheidsopdrachten: concessie automaten voor drank, snacks, broodjes en pasfoto’s – goedkeuring bestek, raming en gunningswijze; 
6. Overheidsopdrachten: upgrade, licentie en computer voor uitleesapparatuur GSM-toestellen – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
7. Overheidsopdrachten: nieuwe grensbedragen overheidsopdrachten; 
8. Beleid: jaarverslag 2017 – aktename.
 

Gesloten zitting: geen agendapunten.